TalentWeb Groningen

Spin in het web voor het signaleren, verbinden, ontwikkelen, en inzetten van talenten voor de stad Groningen.

TalentWeb Groningen Pitch op Lets GRO 2023

Wat is TalentWeb

TalentWeb Groningen is een multidisciplinair netwerk met fanatieke jonge mensen uit de stad Groningen (en Ommeland) die zich inzetten voor het aantrekken en behouden van talent in de mooiste regio van Nederland.

Samen zijn wij het spin in het web voor het signaleren, verbinden, ontwikkelen, en inzetten van talenten voor de stad Groningen.

Wil jij deelnemen aan het leukste netwerk van Groningen en samen met andere studenten, onderzoekers, ondernemers, ambtenaren en young professionals het verschil maken?

50 leden

De leden van TalentWeb zijn de kracht achter het netwerk.

9 activiteiten per jaar

De activiteiten van TalentWeb zijn gekoppeld aan onze kernwaarden: verbinden, ontmoeten en inspireren.

200 alumni

In Groningen kun je een alumni tegenkomen met een bijzonder verhaal.

Onze akkoordpartners

TalentWeb Groningen is in 2010 ontstaan door het Akkoord van Groningen. Onze Akkoordpartners zijn de aanjagers van TalentWeb Groningen. Akkoordpartners zijn onder andere:

Verbinden

Wij verbinden leden, bedrijven, overheden en kennisinstellingen met elkaar, om van elkaar te leren.

Ontmoeten

TalentWeb organiseert veel verschillende evenementen voor haar leden. Elkaar ontmoeten vinden wij belangrijk!

Inspireren

Tijdens onze activiteiten staat inspireren centraal. Door de grote diversiteit wordt veel kennis  & ideeën uitgewisseld.