Woensdag 12 april 2017, in het Floreshuis, tijd voor het tweede TWG-college van het jaar… en het derde! Niet alleen kwam Hans Burgerhof, statisticus van de medische faculteit van de RuG, vertellen over waarom statistiek een belangrijk en bijzonder vak is; maar ook kwam Ton Schoot Uiterkamp als energie-genie en honorair hoogleraar aan de RuG vertellen over het belang van een energietransitie: Van stock-based naar flow-based.

Twee TWG-colleges op een avond geeft een grotere kans om iets nieuws te leren voor iedereen. Bijvoorbeeld hoe te liegen met statistiek. Hans liet zien waarom je niet zomaar visualisaties van kwantitatieve data in de krant voor waar moet aannemen. Spelen met procenten of procentpunten en wat schuiven op de y-as van een grafiek leveren ‘interessante’ resultaten op. Statistiek kan je gelukkig voor meer gebruiken dan om te liegen. Op het oog vreemde (of zelfs verdachte) verschijnselen zijn relatief eenvoudig te verklaren met statistiek. Hans sloot af met de kern van statistiek: “Statistici kwantificeren onzekerheden, maar kunnen niet garanderen dat de uitkomst juist is.”

Na de pauze kwam Ton Schoot Uiterkamp, milieukundige en biochemicus, aan het woord. Ton heeft ons haarfijn uitgelegd waarom energietransitie belangrijk is, maar ook waarom het zo moeilijk is. Hij opende met het leggen van een link met het college van Wander Jager op 12 maart. Wander zei: “If the future is unpredictable, we have to shape it.” Ton reageerde daarop met de titel van zijn verhaal: “The past shapes the future too.” Ton legde uit dat de aarde 1 miljoen jaar deed over het aanmaken van de olie die wij in een jaar verbranden. De aarde is 200 miljoen jaar bezig geweest met het aanmaken van alle voorraden. Kortom… het einde komt rap in zicht. In het verleden, voor 1900, gebruikte de mensheid voornamelijk zonne-energie, tot 2200 gebruiken we fossiele brandstoffen, waarna de absurditeit van deze verbranding tot een eind komt en we gewoon verder gaan met zonne-energie.

Naast de tip van Hans, hoe te liegen met statistiek, gaf Ton ons mee dat we leven in een tijd van transitie, de meest opwindende periode ooit. En laten we niet meer spreken over duurzaamheid, maar volhoudbaarheid, de Zuid-Afrikaanse term.

Het volgende TWG-college is in het najaar, we zien jullie graag dan!