Bestuurstafel: (vraagstukken vanuit het bestuur)

Aan de bestuurstafel stelden we de vraag wat leden vinden van de huidige opzet en invulling van de TWG jaaragenda. Genoemde opmerkingen zijn; “Als je 1 of 2 events mist heb ik het gevoel uit de running te zijn.”, “Meer TWG showcase graag!”, en “Kunnen we meer uitleg krijgen over de verschillende events?” Ook de ronde tafel zou een make-over kunnen gebruiken. Misschien op locatie in het bedrijfsleven? De voornaamste vraag ging uit naar meer evenementen die de diversiteit van TWG laten zien en leden met elkaar in contact brengen. Mogelijke ideeën zijn: een nieuw communicatiesysteem om leden te binden, bij elkaar meekijken op het werk, het beter uitlichten van events en leden op de website, en excursies en andere informele momenten!

‘Powered By’ tafel: (waar leden zelf een vraagstuk konden indienen)

Kwam ter sprake hoe weinig er momenteel eigenlijk gedaan wordt met het water en de grachten van Groningen. De groep wilde graag bespreken hoe ze hier meer waarde kunnen creëren voor – op de eerste plaats – de bewoners van Groningen. Met als doel om een waardevol onderdeel van de stad optimaal te benutten en de beleving van het water van Stad meer te waarderen. Er zijn plannen om de grachten van Groningen aantrekkelijker te maken, maar dit zijn grote, kostbare en ingrijpende plannen voor de herinrichting van de grachten. Hier gaan we pas wat van merken op de lange termijn. Er is ruimte voor creatieve, kleinschalige ideeën om de schoonheid van de grachten te laten zien. Ideeën waar de groep mee kwamen waren: een obstakel run organiseren op het water met luchtkussens; film kijken op het water, dobberend in je rubberboot; perspectief vanaf het water mooier maken met oude, historische beelden van het water in Stad; en roeiwedstrijden of drakenbootwedstrijden. Om maar een paar te noemen. De eerste stappen zouden zijn om een comité op te zetten om het idee verder uit te werken en organisaties te benaderen voor medewerking. Geld en support vanuit het ‘Powered by TWG’ is natuurlijk ook genoemd!

Vraag ingezonden door externen:

Aan de tafel met een extern vraagstuk hadden we deze ronde tafel Ranan van Growth Career te gast, een Groningse start-up die studenten aan bijbanen wil helpen die relevant zijn voor je studie of verdere carrière. De vraag was hoe studenten aankijken tegen bijbanen en hoe ze gematcht (willen) worden aan bedrijven. De gecombineerde denkkracht van zestien compleet verschillende mensen heeft Ranan veel nieuwe inzichten en ideeën voor zijn product (platform) opgeleverd. Hij was enthousiast met de resultaten en wil graag nog alle aanwezigen bedanken. Wat hem betreft was onze diversiteit als groep en denktank onze grootste kracht en andere perspectieven het mooiste resultaat!